Agrarisch collectief VALA

Een nieuwe toekomst voor de Gelderse boer begint bij ideeën van mensen; pioniers die de samenwerking zoeken, technische innovaties uitproberen of op zoek gaan naar andere, duurzame, vormen van land- en tuinbouw of nieuwe verdienmodellen. De transitie van de landbouw wordt echter pas succesvol als steeds meer agrarisch ondernemers meedoen en daarbij profiteren van de kennis die er al is. Op deze pagina verzamelen we daarom veranderverhalen. Initiatieven, ervaringen en resultaten waar ieder die inspiratie zoekt zijn of haar voordeel mee kan doen. 

 

Anne Stortelder is projectleider bij Vereniging Agrarisch Landschap Achterhoek (VALA). Samen met haar team én de ruim 850 leden van VALA voert zij de regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) uit in de Achterhoek.

Onze hoofdtaak is het uitvoeren van de regeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb), in opdracht van de provincie.  Het doel is om met agrarisch grondgebruikers en particulieren beheerafspraken te maken die bijdragen aan een beter leefgebied voor dieren en planten op het boerenland. Denk aan weidevogels, steenuil of de patrijs.

Eén van de mogelijke beheerafspraken is akkerranden inzaaien met een specifiek granen- en kruidenmengsel dat vervolgens de hele winter blijft staan. Daarmee bieden we voedsel en dekking voor akkervogels. Voor de gemiste gewasopbrengst ontvangt de grondgebruiker een vergoeding via het collectief.”

Van gebiedsaanvraag tot kruidenrijke akkerrand

“Jaarlijks brengen we in beeld op welke percelen boeren en particulieren specifieke beheermaatregelen willen uitvoeren. We hebben een beperkt beheerbudget, dus we kiezen de  ecologisch meest kansrijke percelen en landschapselementen binnen dit budget. Deze selectie bundelen we tot één gebiedsaanvraag voor de provincie. Daarin geven we aan hoeveel hectare van welk type beheer (akkers, graslanden, houtsingels, poelen, boomgaarden, etc.) we realiseren. Na ontvangst van de beschikking, sluiten we met alle grondgebruikers een beheercontract. Dan worden zij ook automatisch lid van het collectief.

Meer kennis is meer natuurresultaat

In het beheercontract staat wat iemand moet doen en moet laten, maar echt succesvol beheer volgt uit begrip voor waaróm specifieke maatregelen belangrijk zijn. Voor de verbetering van het beheer en kennisoverdracht naar onze leden organiseren we onder andere praktijkcursussen voor akker- en graslandbeheer, snoeicursussen hoogstamfruit en een cursus hakhoutbeheer. Dankzij de samenwerking met vrijwilligers en Stichting Landschapsbeheer Gelderland monitoren we het effect van onze beheermaatregelen op de weidevogels en de patrijs in de Achterhoek. Dit  willen we ook voor de steenuil doen. In een aantal gebieden is een meerjarige broedvogelmonitoring opgezet en we verkennen met Stichting Staring Advies hoe we een zinvolle monitoring van akkerranden kunnen opzetten.

Ontwikkelingen natuurinclusieve landbouw

“We merken de laatste paar jaar een flinke toename in de bereidheid van boeren om beheerafspraken te maken. Programma’s als ‘On the Way to PlanetProof’ dragen daar aan bij, maar ook de droogte van afgelopen jaren maakt dat boeren gaan kijken naar een andere aanpak. Dat sluit goed aan bij de doelstellingen van de Provincie rondom natuurinclusieve landbouw, alleen merken we dat de vraag het beschikbare beheerbudget binnen ANLb ruimschoots overschrijdt en dat is soms lastig uit te leggen.

Aandachtspunt

We zien dat onze werkwijze bijdraagt aan een kwaliteitsverbetering van het beheer en de biodiversiteit versterkt. Het verlagen van de administratieve lasten voor zowel het collectief als de deelnemers ANLb vraagt nog wel aandacht. De tijd zouden we liever stoppen in het versterken van de biodiversiteit met onze leden.”

Hier vindt u meer informatie over Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer.

Afbeeldingen

0  reacties

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen wijzigen

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies worden onder andere gebruikt voor het bijhouden van statistieken, het opslaan van voorkeuren, het optimaliseren van deze website, de integratie van social media en marketingdoeleinden. Lees meer over cookies en jouw privacy in ons cookieverklaring. Wij gebruiken de hieronder genoemde soorten cookies.


Deze cookies gebruiken we om de basisfuncties van deze website te kunnen laten draaien en om inzicht te krijgen in het gebruik. Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens. Deze cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website en worden daarom altijd geplaatst.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Indien u deze toestaat, worden deze cookies gebruikt door aanbieders van externe content die op deze website kan worden getoond. In sommige gevallen gaat het daarbij om marketing- en/of tracking cookies, die het gedrag van bezoekers vastleggen en op basis daarvan gepersonaliseerde advertenties tonen op andere websites.